Animace z MS PowerPoint do pdf

Možná se vám stalo, že jste se piplali s animací objektů v Microsoft PowerPoint a na konci práce, když došlo na převod do pdf formátu, jste zjistili, že se kroky animace nepřevedly na jednotlivé snímky, ale celé se to vložilo do jednoho slajdu. Co s tím?

Laické řešení je vybodnout se na animace a naflákat to natvrdo slajd po slajdu. Vzniká tam ale problém s editací - musíte to editovat tolikrát, kolik máte slajdů. Neefektivní.

Mám lepší řešení!

Týpek Massimo Rimondini z Itálie vytvořil doplněk PPspliT do PowerPointu, který těsně před generováním pdf rozdělení na jednotlivé slajdy udělá za vás. Jedním klikem! PPspliT je kompatibilní se všemi verzemi Microsoft Office PowerPoint.

aa
Doplněk PPspliT
Slajd s animací
Po použití doplňku

Nyní se již pdf soubor vygeneruje v pořádku.
Domovská stránka projektu je zde.