Promoce a stěhování z kolejí

Mám papír na hlavu! Dneska byly v Šaldově divadle promoce, kde bylo absolventům FM TUL předáno 87 bakalářských diplomů.

Na studijním mě vybrali jako zástupce pro čtení slibu. I přesto, že jsem k tomu přišel jako slepý k houslím, zvládnul jsem to dobře.
S vědomím významu vysokoškolského vzdělání pro všestranný rozvoj společnosti slibuji, že vědomosti a zkušenosti nabyté v průběhu studia budu využívat a dále rozvíjet podle svých nejlepších sil a schopností k obecnému prospěchu a nikdy je nezneužiji.
Slavnostně slibuji, že budu vždy jednat v duchu demokratických, humanitních tradic a obecných morálních zásad, a že zachovám ve vážnosti Českou republiku a Technickou univerzitu v Liberci.


Po promoci jsem jel na Harcov se odubytovat.

Kdybych věděl, jak to bude probíhat, zmizel bych už před měsícem. Klasika - chaos, fronta, dlouhý čekání. Ubytovatelka mě nechala pětkrát přemýt tři metry lina, který bylo údajně zašlý, černý a špinavý. Zasekl jsem se tam na 4 hodiny! Mezitím na mě rodina čekala v restauraci, no hrůza.

Minulý roky to nehlídali a teď, když zjisitli, že se jim tam dělá bordel, tak nás s tím buzerovali.

Jsem přijatý na navazující studium a v říjnu si moc dobře pohlídám, v jakým stavu dostanu pokoj.


Zhasnul jsem lampičku v kuchyni, která svítila nonstop celý rok a odjel na prázdniny domů. Harcov mi bude hodně chybět.